Naturmedicinska Praktiken
 
Behandlingar

Homeopati

Första besöket
Första gången du besöker en homeopat bör du vara beredd på en långvarig och utförlig undersökning.
Det första besöket kan vara en timme eller mer, men följande besök är vanligtvis kortvarigare.
Homeopatens första uppgift är att få en allsidig kontakt bild av dina symptom, att ta reda på detaljer som t ex ditt mentala eller känslomässiga tillstånd, vilket man ofta bortser från inom den konventionella medicinen men som är av avgörande betydelse för en korrekt homeopatisk ordination.

Därefter väljer han eller hon ut den homeopatiska medicin som bäst överstämmer med dina symptom.
Patienter blir ofta förvånade när de upptäcker att homeopatin grundar sig på symptomen snarare än på orsakerna till sjukdomen. Som en vital metod för botande är homeopati faktiskt motsatsen till att klarlägga orsaken till sjukdomen i kroppen.

Homeopatiska mediciner
Homeopatiska mediciner är lätta att handskas med och dem är fullständigt ofarliga för alla, även barn, havande kvinnor och äldre personer.
De flesta mediciner intas via munnen och finns i form av tabletter eller granulat. Det har ingen betydelse vilken typ du använder. En del läkemedel ät för utvärtes bruk i form av krämer, salvor eller tinkturer. När det gäller egenvård är den rekommenderade styrkan för alla läkemedel.

Zonterapi

Bakgrund
Zonterapi eller reflexzonterapi, som det egentligen borde heta, är ingen ny behandlings form utan tillhör de äldsta metoderna för självläkning av kroppen.

Man vet att zonterapin används över 5000 år sedan både i Indien och Kina. Flera indianstammar har också haft kännedom om denna behandlingsform. Det var den amerikanske öron-näsa-hals- läkaren William Fitzgerald som början av 1900-talet åter upptäckte denna behandlingsmetod och gav namnet reflex- zonterapi.

Vem kan få hjälp?

Zonterapin har använts för behandling av vanliga åkommor, tillexempel Bihålssjukdomar, matspjälkningsproblem, migrän, ryggbesvär, och stress. Zonterapi har även hjälpt personer som har haft allvarligare sjukdomar som hjärtsjukdomar som multipel, skleros och stroke.

Dessutom hävdar zonterapeuterna att det ibland kan upptäcka en hotande eller en latent sjukdom och där efter ge förebyggande behandling, om så är lämpligt, eller råda patienten att söka en specialist. Genom behandling varje eller varannan månad kan man hålla sig vid god hälsa och tidiga varningssignaler kan upptäckas.

Var får man hjälp?

När så är möjligt bör behandlingen utföras av en färdigutbildad praktiker, särskilt om det gäller en patient med allvarligare eller mer koplicerade åkommor.

Hur går det till?
Vilken åkomma det än gäller masseras alla reflexområden på båda fötterna.
Massagen kittlas inte. Genom att trycka med tummen undersöker zonterapeuten om det finns ömma områden på fotsulorna och fötternas sidor och ovansidor. Om man hittar en ömmande zon, så motsvara det den del av kroppen som är ur balans eller sjuk. Om inga obehag förekommer, är motsvarande del av kroppen i balans och fungerar effektivt.

Om det finns ömma zoner på foten ägnas mer uppmärksamhet och terapeuten tar i tu med både orsakerna till åkomman och med symptomen.

Det brukar behövas sex till åtta behandlingar för att hjälpa en specifik åkomma.
Till att börja med ges behandlingen en gång i veckan, senare kan det spridas ut till två eller veckors intervaller.
I vissa fall kan en patient må bättre efter en enda behandling. Men man rekommenderar minst två behandlingar till för att förebygga så att åkomman inte kommer tillbaka. Detta är så individuellt från patient till patient.

Normalt förekommer inga obehagliga biverkningar efter behandlingen. Något slags läkereaktion kan dock förekomma när kroppen börjar bota sig själv. T ex en behandling mot tilltäppta bihålor kan t ex leda till en förkylning.
 

 

 


Naturmedicinska Praktiken   |   Brorsnäs Herrgård   |   Västra Brobyvägen 89   |   265 90 Åstorp   |   Tel: 042-518 00


Webbyrån Mild Media i Malmö